Etusivu

Karjalohjan VPK huolehtii pääsääntöisesti Karjalohjan alueen palo- ja pelastustehtävistä yhdessä Länsi-Uudenmaan pelastuslaitoksen kanssa. Karjalohjan VPK avustaa myös kiireellistä sairaankuljetusta ensivastetoiminnallaan. Lähtöaika kaikkina vuorokaudenaikoina (24/7/365) on ensivastetehtäviin kymmenen minuuttia ja palo-ja pelastustehtäviin kaksitoista minuuttia. Hälytyksiin osallistuvat koulutuksen saaneet hälytysosaston jäsenet ilman henkilökohtaista korvausta. Palokunnalla on vuositasolla noin 100 hälytystehtävää, jotka jakaantuvat puoliksi ensivaste- ja pelastustoimen tehtävien kesken.

 

Karjalohjan vapaaehtoinen palokunta ry on  vuonna 1977 perustettu Lohjan kaupungissa aktiivisesti toimiva sopimuspalokunta. Sopimuspalokunnilla on tärkeä rooli pelastustoimen järjestelmässä. Ne osallistuvat sopimuksensa mukaisesti sammutus- ja pelastustoimintaan ja muodostavat poikkeusoloissa ja väestönsuojelussa tarvittavan reservin.  Sopimuspalokunta toimii ammattipalokunnan tukena ja reservinä laajojen tai päällekkäisten tilanteiden varalta.

 

Karjalohjan VPK  toimii ensilähdön palokuntana ja toimii uusissa ajanmukaisissa vuonna 2013 valmistuneissa toimitiloissa Karjalohjan keskustassa osoitteessa Keskustie 10, Karjalohja. Karjalohjan VPK:lla on hälytysosaston lisäksi naisosasto, nuoriso-osasto ja veteraaniosasto.